CSR

 

Od wielu lat prowadzimy szereg działań, które pozwalają nam z dumą mówić, że w przypadku naszej firmy Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to nie pusty slogan, ale inicjatywy realizowane z rzeczywistej potrzeby.

Wśród działań realizowanych przez PKS Gdańsk – Oliwa SA możemy wyróżnić:

Działania nakierowane na współpracę ze szkołami oraz uczelniami

Działania nakierowane na ochronę środowiska

Działania nakierowane na edukację przewoźników

Sponsoring, darowizny, wolontariat pracowniczy