Polski
English
Deutsch
Русский
Français

PKS Gdańsk > Wiedza o transporcie > Wymiary naczep

Rodzaje i wymiary naczep

W transporcie drogowym do przemieszczania towaru wykorzystuje się samochód lub zestaw drogowy. Może to być ciągnik z naczepą lub samochód z przyczepą lub przyczepami 

Istnieje szereg ograniczeń odnośnie wymiarów pojazdów: 

·          Dopuszczalna masa 

Dopuszczalna masa załadowanego zestawu drogowego regulowana jest szczegółowymi przepisami poszczególnych krajów. 

W Europie dopuszczalna masa załadowanego zestawu drogowego wynosi od 38 ton do 42 ton.

Według polskich przepisów dopuszczalna masa całkowita samochodów ciężarowych nie może przekraczać 42 ton. Jednak nacisk na poszczególne osie ciężarówki nie może być większy niż 10 t. Dotyczy to również osi ciągnącej samochodu.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zestawu drogowego zależy także od liczby osi i wynosi:

Ø        16 ton dla pojazdu dwuosiowego

Ø        32tony dla pojazdu lub zestawu czteroosiowego

Ø        40ton dla pojazdu lub zestawu 5osiowego

Ø        42tony dla pojazdu lub zestawu 6osiowego

Przekroczenie dopuszczalnej masy załadowanego zestawu drogowego  lub dopuszczalnych wymiarów zewnętrznych nawet o 1 cm powoduje że przewóz traktowany jest jako ponadgabarytowy.

 

·          Maksymalna długość 

Maksymalna długość zestawu przyczepowego wynosi w Europie 18,75m 

Maksymalna długość zestawu z naczepą wynosi 16,50 m. Długość ładowna naczepy nie może przekroczyć 13,60m, pojemność do 34 palet EURO 

 

·          Maksymalna szerokość

Maksymalna  szerokość naczepy wynosi 2,50m 

Dla samochodów izotermicznych wynosi 2,60m (szerokość ładowna2,42m) 

Przekroczenie dopuszczalnych wymiarów zewnętrznych nawet o 1cm powoduje że przewóz traktowany jest jako ponadgabarytowy.

 

·          Maksymalna wysokość

Maksymalna wysokość zestawu wynosi 4,00m 

Przekroczenie dopuszczalnej masy załadowanego zestawu drogowego lub dopuszczalnych wymiarów zewnętrznych(np. Ładunek o szerokości 2,70m) nawet o 1cm powoduje że przewóz traktowany jest jako ponadgabarytowy. 

 

·          Wysokość podłogi naczepy

Wysokość podłogi naczepy lub samochody i przyczepy, w przypadku standardowej wielkości kół, wynosi ok.1.20m. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z charakterystyką naczep wchodzących w skład floty PKS Gdańsk Oliwa S.A.:

 

 

wizytówkaGepard Biznesu 2012Wielki Inwestor 2012Gryf Gospodarczy 2013Efektywna Firma 2012